Албан хаагчдыг урамшуулсан хандив тусламж үргэлжилж байна

Албан хаагчдыг урамшуулсан хандив тусламж үргэлжилж байна

        Нийслэлийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангаж үүргээ гүйцэтгэж ажилладаг нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүнд талархсан сэтгэл…

НҮБ-ын ажилтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

НҮБ-ын ажилтан, албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа

Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хороонд байрлах Монгол Улс дахь НҮБ-ын Суурин зохицуулалтийн газрын төв байрны нийт 56 ажилтан, албан хаагчдад…

Гал унтраах тактикийн дадлага сургуульд 17 шатахуун түгээх  станцын албан хаагчид оролцлоо

Гал унтраах тактикийн дадлага сургуульд 17 шатахуун түгээх станцын албан хаагчид оролцлоо

             Налайх дүүрэгийн Онцгой байдлын хэлтэс, Аврах-гал унтраах 28 дугаар ангиас, тус дүүрэгт шатахуун түгээх үйл…

Усыг соруулж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна

Усыг соруулж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна

          Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт их хэмжээний бороо орсны улмаас нийслэлийн Онцгой байдлын газарт иргэдээс 53 дуудлага, мэдээлэл…


ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв