Онцгой байдлын албаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ

Онцгой байдлын албаны өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ

               Маргааш буюу 2018 оны 06 дугаар сарын 20-ны өдөр Онцгой байдлын албаны өдөр…

Эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг хэлэлцэж, үүрэг чиглэл өглөө

Эхний хагас жилийн ажлын үр дүнг хэлэлцэж, үүрэг чиглэл өглөө

           Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын офицерын бүрэлдэхүүн өнөөдөр 2018 оны эхний хагас жилийн ажлын үр дүнгээ хэлэлцлээ.…

Carousel: images not found

ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Багануур дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Багаханга дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Багаханга дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Налайх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв

Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төв

Нийслэлийн Аврах анги

Нийслэлийн Аврах анги