ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АЖИЛ

Улсын Онцгой комиссын 2016 оны “Ой, хээрийн гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх зарим арга хэмжээний тухай” 01 дүгээр албан даалгавар, Онцгой…

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ТӨВТЭЙ БОЛЛОО

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙГ ГАМШГААС ХАМГААЛАХ СУРГАЛТ АРГА ЗҮЙН ТӨВТЭЙ БОЛЛОО

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлын чухал салбар болох Онцгой байдлын байгууллагыг бэхжүүлэх, хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлэх нөхцлөөр хангах, нийслэлийн хүн амд…

ХҮНИЙ АМЬ АВАРСАН БАЙНА 

ХҮНИЙ АМЬ АВАРСАН БАЙНА 

Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо Ачтан эмнэлэгийн гал тогоонд гал гараад байна гэсэн дуудлага 17:56 минутад ирсэн байна.  Гал түймэр унтраах…

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН БАЙНА

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДАД ГАМШГААС ХАМГААЛАХ, ГАЛ ТҮЙМРИЙН УЛСЫН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ШАЛГАЛТ ЯВУУЛСАН БАЙНА

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2016 онд баталсан удирдамжийн дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байршилтай Эрүүл мэндийн байгууллагуудын барилга байгууламжуудад гамшгаас хамгаалах…