Бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэнэ

Бие бүрэлдэхүүн өндөржүүлсэн бэлэн байдалд үүрэг гүйцэтгэнэ

                   Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн  2017 оны 02 дугаар сарын…

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлж байна

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас сэрэмжлүүлж байна

  Иргэн та сар шинийн баяр амралтын өдрүүдэд -Гэр, орон сууц, барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдлыг хангах -Стандартын шаардлага хангасан хэрэглээний…


ХЭРЭГЦЭЭТ ВЭБ ЛИНК

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв