Онцгой байдлын ерөнхий газрын  2016 оны ажил дүгнэх шалгалт эхэллээ

Онцгой байдлын ерөнхий газрын 2016 оны ажил дүгнэх шалгалт эхэллээ

                      Шинэчлэн батлагдсан Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа салбар нэгжийн…

Цэргийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагаа боллоо

Цэргийн тангараг өргүүлэх ёслолын ажиллагаа боллоо

                  Монгол Улсын Төрийн Батлан хамгаалах бодлогын үндэс, Батлан хамгаалахын багц хууль батлагдсантай…


Онцгой байдлын ерөнхий газар

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баян зүрх дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Баянгол дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Чингэлтэй дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сонгино хайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Сүхбаатар дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Хануул дүүрэг Онцгой байдлын хэлтэс

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв

Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв