Сансар” худалдааны төвд өдөрлөг зохион байгуулав

                 Сар шинийн баярыг угтаж баталсан удирдамжийн хүрээнд Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороонд байрлах “Сансар” худалдааны төвийн гадна талбайд “Сар шинийн баярын үеэр болзошгүй аюул ослоос урьдчилан сэргийлэх “нь сэдэвт өдөрлөгийг 2018 оны 02 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав.

                Өдөрлөгийг Гал түймэр унтраах, аврах 34-р ангийн бэлтгэл ээлжийн 10 алба хаагч, ХСИС-ийн 3 сонсогчийн хамт явууллаа.

                 Худалдааны төвийн худалдагч, түрээслэгч, үйлчлүүлж буй иргэдэд дотор үзелээр, гадна талбайд гэрэл холбооны автомашины чанга яригчаар урьдчилан сэргийлэх сэрэмжлүүлгийг явуулж, 350 сэрэмжлүүлгийн материал тарааж ажилласан байна.

s3 s2 s1

Written by Burmaa