Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүн сургалтанд хамрагдлаа 159A6150 Full view

Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын офицер бүрэлдэхүүн сургалтанд хамрагдлаа

           Хүний Эрхийн Үндэсний  Комиссын Хүний эрхийн боловсрол судалгааны референт Х.Цэцэгээ болон Г.Золзаяа нар нийслэлийн Онцгой байдлын газрын нийт офицер бүрэлдэхүүнд “Хөдөлмөрлөх эрхийн зарим асуудал”, “Гэр бүлийн хүчирхийлэлээс урьдчилан сэргийлэх” сэдвүүдээр 2 цагийн сургалт явууллаа гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

159A6164 159A6158 159A6155 159A6143

Written by Baatar Batchuluun