НОБГ 2018 оны ажлаа шалгуулж байна 159A2517 Full view

НОБГ 2018 оны ажлаа шалгуулж байна

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2018 оны А/371 дүгээр тушаалын дагуу ОБЕГ-ын дэд дарга, хурандаа Б.Ууганбаяраар ахлуулсан ажлын хэсэг нийслэлийн Онцгой байдлын газрын 2018 оны ажлын үр дүн, гүйцэтгэлийг шалгаж байна.

Шалгалтаар тухайн газар, хэлтэс, анги, байгууллагын үндсэн ажлын гүйцэтгэл, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадварын түвшин, ёс зүйн төлөвшил, хандлага, цэрэгжилт, жагсаалч байдал, алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах талаар болон эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр авсан арга хэмжээ, хууль тогтоомж, дүрэм журам, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх талаар хийсэн ажлын явц, соёл хүмүүжлийн ажил, гамшгаас хамгаалах сургалт, урьдчилан сэргийлэх ажлын бодит үр дүн, ажлын үзүүлэлтийг дүгнэж байгаа юм гэж нийслэлийн Онцгой байдлын газраас мэдээллээ.

159A2422 159A2466 159A2459 159A2521

Written by Baatar Batchuluun