Нийслэлийн Онцгой байдлын газар

Хаяг: Чингэлтэй дүүрэг, Хувьсгалчдын өргөн чөлөө

Утас: 51262248
И-Мэйл: info@nobg.ub.gov.mn
Цахим хуудас: www.nobg.ub.gov.mn